Långsiktig viltvård

Sedan 2008 ansvarar Ryssbygymnasiet för viltvården på ett av Engaholms skiften. Det framgångsrika samarbetet mellan markägare, jordbrukare och jägare har belönats av Jägareförbundet.