Levande landskap

Betesdjuren som strövar fritt på Engaholms naturmarker håller landskapet öppet och levande. De bidrar även aktivt till ett hållbart jordbruk. Av djuren får vi gödsel till våra grödor och biogas till våra fordon. En naturlig symbios som borgar för en uthållig produktion.

Pollinerande insekter

Det surrar på Engaholm. Sedan 2011 gästspelar 10 miljoner bin i våra skogar och ängsmarker varje år.

www.agreb.se

Fiskeriket Småland

Ett fiskekort, 17 olika vatten. Med lanseringen av Fiskeriket Småland kan fritidsfiskare smidigt röra sig mellan olika fiskevatten i regionen. Engaholm, med fiskerätt i samtliga sju fiskevårdsområden, är en av initiativtagarna.

www.fiskeriket.eu

Långsiktig viltvård

Sedan 2008 ansvarar Ryssbygymnasiet för viltvården på ett av Engaholms skiften. Det framgångsrika samarbetet mellan markägare, jordbrukare och jägare har belönats av Jägareförbundet.

Prisad samverkan

Förnybar energi

Sedan Sveriges första privata vattenkraftverk anlades på Engaholm har vårt intresse för förnybar energi fortsatt. Genom vår solcellsanläggning har vi uppnått målet att bli självförsörjande på förnybar energi. Som ett led i vår ambition om minskade koldioxidutsläpp och ett långsiktigt hållbart nyttjande av våra resurser genomförs nu ytterligare satsningar. Närmast i tiden ligger Lyngsåsa och Sjöatorp vindpark i Alvesta kommun.

Lyngsåsa
Sjöatorp vindpark

Engaholm Artrike

På Engaholm finns en av länets största samlingar av gamla ekar som bär på en enorm biologisk mångfald. En enda ek kan innehålla mer än 1 500 olika arter av insekter, mossor och lavar. Under namnet Engaholm Artrike genomför vi tillsammans med våra samarbetspartners en rad satsningar för att bevara och stärka vår unika biotop för kommande generationer.

Certifierat skogsbruk

På Engaholm bedriver vi ett långsiktigt uthålligt och ansvarsfullt skogsbruk. Skogen är certifierad enligt FSC® (Logolicens: FSC-C017993) och PEFC, vilket betyder att vi både tar miljöhänsyn och socialt ansvar.

www.pefc.se  |  www.se.fsc.org

Hängmörat kvigkött

På våra ängar och hagar strövar kvigorna fritt. Djuren lever av det gården ger och håller landskapet öppet. När du väljer närproducerat kvigkött från Engaholm får du kvalitet i alla led. Kött av välmående djur, finstyckat med profession och hjärta på Skärshults Gård och sedan hängmörat i 21 dagar.

Köp närproducerat hängmörat kvigkött från Engaholm på
www.engaholmkott.se

 

Viltkött för finsmakare

Engaholm levererar viltkött till en av Sveriges bästa restauranger, PM & Vänner i Växjö. Vilt från närliggande skogar går hand i hand med krögaren Per Bengtssons småländska matfilosofi ”skog, äng och sjö”.

www.pmrestauranger.se

Spånenleden

Spånenleden löper utmed sjön Spånens västra strand, via Spåningslandets kultur- och betesmarker in genom Alvestas parkområden. Den 12 km långa vandringsleden har tre olika startpunkter och är tydligt utmärkt med vit/svarta markeringar.

Spånenleden