Levande landskap

Betesdjuren som strövar fritt på Engaholms naturmarker håller landskapet öppet och levande. De bidrar även aktivt till ett hållbart jordbruk. Av djuren får vi gödsel till våra grödor och biogas till våra fordon. En naturlig symbios som borgar för en uthållig produktion.