Förnybar energi

På Engaholm tänker vi förnybart. Som ett led i vår ambition om minskade koldioxidutsläpp och ett långsiktigt hållbart nyttjande av våra resurser följer vi nu upp satsningarna på vattenkraft och solceller med vindkraft. I Lyngsåsa vindkraftpark, som beräknas vara driftsatt i mitten på 2021, räknar vi med att producera 315 GWh per år, vilket motsvarar elen till 80 000 hushåll och en årlig miljöbesparing på 93 000 ton koldioxid.