Förnybar energi

Sedan Sveriges första privata vattenkraftverk anlades på Engaholm har vårt intresse för förnybar energi fortsatt. Genom vår solcellsanläggning har vi uppnått målet att bli självförsörjande på förnybar energi. Som ett led i vår ambition om minskade koldioxidutsläpp och ett långsiktigt hållbart nyttjande av våra resurser genomförs nu ytterligare satsningar. Närmast i tiden ligger Lyngsåsa och Sjöatorp vindpark i Alvesta kommun.

Lyngsåsa
Sjöatorp vindpark