Förnybar energi

På Engaholm tänker vi förnybart. Lyngsåsa vindkraftspark producerar 315 GWh per år, vilket motsvarar elen till 80 000 hushåll. Som ett led i vår ambition om minskade koldioxidutsläpp och ett långsiktigt hållbart nyttjande av våra resurser, följer vi nu upp satsningarna på vattenkraft och vindkraft med landbaserade solcellsparker.