Hemsida text

Engaholm är ett aktivt och livskraftigt familjeföretag som jobbar med nära, nyttiga och förnyelsebara varor och upplevelser. Tillsammans med utvalda samarbetspartners bedriver vi en uthållig produktion som skapar en levande och dynamisk bygd. Respekten för vår kulturmiljö och kärleken till den småländska naturen genomsyrar allt vi gör. Vi lever av jorden och värnar om ett ansvarsfullt bruk av naturens resurser. Välkommen att medverka i samma anda.