Hängmörat kvigkött

På våra ängar och hagar strövar kvigorna fritt. Djuren lever av det gården ger och håller landskapet öppet. När du väljer närproducerat kvigkött från Engaholm får du kvalitet i alla led. Kött av välmående djur, finstyckat med profession och hjärta, hängmörat i 21 dagar.

Köp närproducerat hängmörat kvigkött från Engaholm på www.engaholmkott.se