Fosforfälla förbättrar miljön

På Engaholm strävar vi efter att minska utsläppen och öka den biologiska mångfalden. Därför har vi med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling anlagt en fosforfälla på våra marker. Vi räknar med att den ska hjälpa oss att minska näringsläckaget av kväve och fosfor med två tredjedelar.