Engaholm Artrike

På Engaholm finns en av länets största samlingar av gamla ekar som bär på en enorm biologisk mångfald. En enda ek kan innehålla över 1500 olika arter av insekter, mossor och lavar. Under namnet Engaholm Artrike genomför vi tillsammans med våra samarbetspartners en rad satsningar för att bevara och stärka vår unika biotop för kommande generationer.