Spånenleden

Spånenleden löper utmed sjön Spånens västra strand, via Spåningslandets kultur- och betesmarker in genom Alvestas parkområden. Den 12 km långa vandringsleden har tre olika startpunkter och är tydligt utmärkt med vit/svarta markeringar.

Spånenleden