Fiskeriket Småland

Ett fiskekort, 17 olika vatten. Med lanseringen av Fiskeriket Småland kan fritidsfiskare smidigt röra sig mellan olika fiskevatten i regionen. Engaholm, med fiskerätt i samtliga sju fiskevårdsområden, är en av initiativtagarna.

www.fiskeriket.eu